Председателят на Национално движение "Русофили" Николай Малинов обобщи, че връзките със Славянското дружество са много важни за неговата организация

Председателят на Национално движение "Русофили" Николай Малинов обобщи, че връзките със Славянското дружество са много важни за неговата организация

НД “Русофили” и Славянското дружество подписаха договор

Публикувано от:

Договор за сътрудничество между Национално движение “Русофили” и Славянското дружество в България бе подписан официално вчера. Беше изказано мнение, че взаимоотношенията между двете организации ще бъде от полза в тяхната дейност за развитието на българо-руските отношения.

От името на НД “Русофили” председателят на движението Николай Малинов разказа за дейността на организацията. Той припомни за 470 групи по руски език, които съществуват в страната, благодарение на НД “Русофили”, за събора на приятелите на Русия край язовир “Копринка”, за фестивала “Пусть всегда будет солнце”. В работа си със Славянското дружество има с какво да си бъдем полезни, допълни още Малинов. Той подчерта, че движението има 186 организации с над  300 000 членове. “Славянското дружество в България ще бъде полезно с връзките в академичните среди, където то е силно, за да може да се започне дискусия по проекта “България”, да се набележат какви са идеите, около които българският народ би се обединил, за може България да противопостави своята идея на цивилизационите ни противници”, коментира още Малинов.

От Славянското дружество споделиха няколко свои основни дейности и направления, с които могат да бъдат полезни на НД “Русофили”. Това са най-вече книгоиздаването, както и ежеседмичните лекции, които дружеството организира.

От страна на Славянското Дружество в България беше подчертано,че за славянството не може да се говори без Русия.