на РФ решението на парламента в Крим за приемане на Декларацията за независимост е напълно правомерно