на Олимпиадата в Сочи ще получават духовна подкрепа на повече от 100 свещеника