Най-интересните реки на Москва

Най-интересните реки на Москва

Публикувано от:

През територията на Москва текат 150 реки и потоци. 100 от тях (изцяло или частично) са под земята. Под града.

 Неглинная

reki 2

Главната историческа река на Москва, която днес е изцяло под земята в резервоар, е текла покрай стените на Кремъл и около Водната кула и се е вливала в Москва.

Днес в Александровската градина недалеч от търговския център «Охотный ряд» може да се види имитация на реката над нейното историческо русло.

Истинската река тече много по-дълбоко. За първи път е спомената през 1401 година като Неглимна. Името може да е дошло от думата «неглинок» (малко блато), както и от балтския корен «glim» – дълбочина, защото, както е известно, в древността тези места са били населени от балтски племена.

В чест на реката са наречени много улици и площади в града. Например, площадът «Трубная площадь» е получил името си от отвор в стената на Белия град, през който текла Неглинная, «Самотёчная улица» – от езерото, от което изтичал притокът на Неглинная, «Кузнецкий мост» – от моста през реката.

Рачка

reki 3

Рачка била поток, идващ от «Поганая лужа» (мръсна локва), която днес се нарича «Чистый пруд» (чист вир). Името идва от думата «рак» (рачешка река) или от старинното произношение на думата «речка» («рачка» – река на белоруски).

Рачка била много мръсна река, особено след прииждане. Известен е случай, когато реката е заляла църквата «Троица во Грязех».

Днес за съществуването на реката напомня само Подкопаевский переулок, чието име идва от мястото за добив на глина от реката, където нейните брегове били «подкопавани».

Черторый

reki 4

«Черторой» – овраг, дупка от вода. Потокът Сивка, който се вливал в Черторый, е дал името на пресечката Сивцев Вражек недалеч от Арбат.

Улицата Пречистенка до 1658 година се наричала по името на потока – Чертолская, а Чертолската пресечка до ден днешен е върху картата на Москва.

Пресня

reki 5

«Ходил юнакът на Пресня…» – песен от известната приказка «Конче – Вихрогонче». Пресня се споменава и при Маяковски. Реката е дала името на район на Москва и е имала богата история. Известният в цялата страна Гърбав мост – символ на размирната история на Русия през XX век, бил именно над тази река.

В Пресня са се вливали Кабаниха и Бубна. Пресненските езера са единствените езера, останали от течението на река Бубна. Днес Пресня е изцяло под земята.

Яуза

reki 6

Най-голямата река в историческа Москва след Москва река. Споменава се в летописите още през 1156 година като Ауза. Може би името е с балтски произход. Недалеч от Яуза минавали търговските пътища от южна Русия във Владимир. Днес тя е напълно запазена и има обширна крайбрежна улица. Кораби плуват по нея до Еленския мост недалеч от Соколники.

В реката се вливат много московски рекички, в това число и подземни. Под Яуза минават три линии на метрото и Лефортовският тунел, над реката – 5 железопътни, 22 автомобилни и 2 моста на метрото.

Лихоборка

reki 7

Може би най-големият приток на Яуза. Дължината й е 30 километра, около 10 от които са в открито корито. Започва зад МКАД, близо до село Ново-Архангелско (Бусинка). Името на реката идва от «Лихой Бор» (зъл бор) – местообитание на горски скитници по пътя към Дмитров, занимаващи се с разбойничество. Според друга версия «лихой бор» е гъста борова гора, покриваща бреговете на реката.

Днес реката минава през много неблагоприятни промишлени зони и железници. Това е една от най-замърсените реки на Москва, но въпреки това, властите са облагородили няколко участъка.

Нищенка (просякиня)

reki 8

Реката започва от югозападната част на Измайловския горски парк и се влива в Москва река недалеч от Николо-Перервинския манастир. Нищенка е получила името си заради своето маловодие, но според легендата по тези места, където роднините са се сбогували със заминаващите заточеници, са се събирали много просяци. Днес Нищенка тече през най-евтините райони на Москва и през промишлени зони.

Сетун

reki 9

Втората след Яуза голяма открита река, вливаща се в Москва река. Названието «сет-» често се среща сред реките в Поочие. В балтските езици siets означава «дълбоко място в реката». Многото й притоци обхващат целия югозапад на Москва – Раменка, Очаковка, Самородинка. Тук се намират РУДН, МГИМО и много други учебни заведения.

Химка

reki 10

До XIX век се е наричала Хинка, а в някои селища Хилка. Дала е името на Химкинския язовир, който е част от канала, съединяващ Москва река с Волга.

Карты – http://www.retromap.ru/ Михаил Кононов

Источник: Самые интересные реки Москвы

© Русская Семерка russian7.ru