може да изнася 20 милиона тона зърно годишно, независимо от реколтата