министър на отбраната нареди армията да бъде проверена за наркотици