Лихачoвски форум  за ученици от Русия 2014 – «Идеите на Дмитрий Лихачов и съвременността»

Лихачoвски форум за ученици от Русия 2014 – «Идеите на Дмитрий Лихачов и съвременността»

Публикувано от:

Лихачовският форум за ученици от горните класове от Русия «Идеите на Дмитрий Лихачов и съвременността» се провежда в рамките на XIV Международни Лихачовски научни четения вече за осми път. Целта на Форума е да се повиши интересът на младежите към живота, обществената дейност и творчеството на Д.С. Лихачов, към руската литература и култура, за изява на талантливите млади хора от цяла Русия.

Провеждането на този диалог по време на Международните Лихачовски научни четения «Диалогът на културите и партньорството на цивилизациите», когато в Университета се представят най-известните учени на Русия и света, създава дълбока приемственост на хуманитарните знания, поддържа научната и духовна вертикала, издигана от Университета много години.

Президиумът е съставен от ученици – победители в Конкурса-олимпиада „Идеите на Лихачов и съвременност“, които университетът провежда ежегодно в течение на учебната година. По условията на конкурса в него участват творчески разработки, в които авторът развива конкретна позиция от научното и обществено-политическото наследие на академик Д.С. Лихачов, формулирана с един цитат.

В Журито на конкурса влизат най-известните учени, литературоведи, историци, журналисти, писатели, представители на водещи училища в Санкт-Петербург….

DSC_0141

http://www.gup.ru/events/news/detail.php?ID=176003