Кръгла маса: «Ролята на жената в регионалните военни конфликти»