Крим не е готов да говори за автономия без легитимна власт