Контакти

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

Адрес:

ул. “Г.С. Раковски” 108

София – 1000

Мейл:

rusofili@abv.bg

Телефон за връзка:

02/ 986 53 08 – зам. председател НД  “Русофили”

02/ 988 86 93– гл. секретар НД Русофили