КОНКУРС  за проект на паметник на белоемигрантите  в гр. Перник

КОНКУРС за проект на паметник на белоемигрантите в гр. Перник

Публикувано от:

Издигането на паметник на белоемигрантите в гр. Перник е във връзка с техния принос за духовното, културно и икономическо развитие на Перник и превръщането му в град, както и символ на емиграцията в днешно време.

Организатор на проучването, проектирането и изграждането на паметника е Национално Движение Русофили, Дружеството на Русофили в гр. Перник и Дружеството за развитие на руското историческо просвещение „Двуглав орел” – гр. Москва.

В конкурса могат да участват български, чуждестранни, пълнолетни и правоимащи лица.

Срокът на конкурса е 31 май 2018г.

Разработките се приемат в офиса на Национално Движение Русофили.

Изискването на конкурса е да се даде в идейна фаза, във визуален вид проект, в т.ч. приблизителни размери и символи. Може да бъде в различни скулпторни и архитектурни разработки – паметник, стела, барелеф, орелеф, бюст-паметник, скулптурна композиция и др. В обяснителната част следва да се посочи конструкцията на паметника, видът на материалите за изграждането и други подобни.

Желателно е, да се спази традицията на руските скулптори от 30-те години на XX-и век за изграждане на мемориални знаци, по подобие на полуразрушения паметник на белоемигрантите в старите гробища на гр. Перник. В композицията следва да има елементи, характеризиращи православието, „Двуглавия орел” – символ на руската държавност и задължително надписа от разрушения паметник „От руси на руси”.

Мястото на паметника е определено от Общината и се намира в облагороден участък в централния градски парк.

Конкурсните работи ще се оценяват от обществена комисия от професионалисти и ще бъдат раздадени награди както следва:

  • 1-ва награда – 300лв.;
  • 2-ра награда – 150лв.;
  • 3-та награда – 100лв.

На спечелилия 1-ва награда ще бъде предложено разработването на идейния и работен проект.

Организаторът на Конкурса има правото да ползва елементи от представените конкурсни идеи и да ги включва в други разработки.

 

За консултации: Георги Николов – Секретар на Националния съвет на Национално Движение Русофили, тел. 0882 939 575

 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ