Конкурентоспособността на Русия се повиши

Конкурентоспособността на Русия се повиши

Публикувано от:

Русия е подобрила позициите си в конкурентната способност. В рейтинга на швейцарския Международен институт за развитие на мениджмънта, страната се изкачила с четири позиции в сравнение с миналата година. Институтът оценява 60 основни развити страни.

Показателите за 2014 година за Русия говорят за значително подобрение на позициите й (тя заела 38 място) в глобалната икономика. Експерти от швейцарския институт отбелязват преди всичко подобрението на ефективността на работата на руското правителство и състоянието на икономическата инфраструктура на страната. Отделно в изследването се засяга пенсионната система. Според нейната стабилност преди една година Русия била на последно място, в 2014 година се придвижила на 44-то място. По критерий на прозрачност на дейността на правителството, страната се изкачила веднага на 33-то място. Това е действително онази област, в която Русия е постигнала най-голям прогрес. Подобрения в Русия също се забелязват в областта на инфраструктурата, отбелязват специалистите. Този показател нарасна благодарение на подобряване на индексите, които определят иновационната област. Става дума за новите технологии и научната база. Показателен фактор тук е сочинската олимпиада, заяви руският икономист Александър Абрамов:

– Разбира се, олимпиадата в сочи направи впечатление. От гледна точка на иновациите Русия днес е един от лидерите в света по обем на венчърното финансиране и това прави впечатление на онези, които съставят рейтинга. Мащабът на средствата, отпуснати в тази сфера, и ефективността на прилагането им се оценява позитивно в чуждестранните структури.

Позициите на Русия по показатели на данъчното бреме остават предишните и в индивидуален, и в корпоративен план. По-ефективно станало администрирането на данъчната система, отбелязва главният икономист на „Дойче банка“ в Русия Ярослав Лисоволик:

– Правителството търси пътища за отслабване на данъчното бреме. Предприемат се мерки по стимулиране на развитието на дребния и средния бизнес. Правителството по-внимателно се отнася към изключенията,х които могат да доведат до достатъчно сериозни загуби на постъпления от данъците в бюджета. Това е факт, че към такива данъчни привилегии започнаха да се отнасят по-сериозно. Това също е позитивен фактор.
Сред страните от групата на БРИКС, Русия стана единствената, чиито позиции в рейтинга са се укрепили. Добри са позициите и на Китай. А Бразилия и Индия не демонстрират прогрес.

Източник: “Гласът на Русия”