Кирил Църквата не трябва да се подчинява на влиянието на световните центрове