Кирил постави външната политика на Русия като пример за други държави