Камъни-лекари. Могат ли древните скулптури да лекуват хора?

Камъни-лекари. Могат ли древните скулптури да лекуват хора?

Публикувано от:

Казват, че в Хакасия съществуват така наречените силови зони, които са способни да изцеляват хората. Има ли това някакво обяснение?

 Още в древността хората са обърнали внимание: единственото, което не се променя в обкръжаващия ги свят – това са камъните…Само планините и скалите векове стоят без да се променят. И ако е така, не живеят ли в тях истинскитесобствениците на местата?

Нищо чудно, че планините са се почитали от много древни култури (исландците и днес вярват, че в скалите обитават троли и наричат в тяхна чест детайли на ландшафта), а при хакасите и другите тюрко-монголски народи до днес е прието да се умилостивяват планинските духове. С тази цел при проходите издигат олтари от купчина камъни – „обаа” – и се поставя свещено дърво за връзване. Всеки пътник трябва да завърже тук цветна лента „Чалама” ( в противен случай животът му ще се съкрати) и да извърши обряда „сек-сек”. Никакъв смях или песен, трябва три пъти да обиколи „обаа”, а след това да гo поръси с вино…

0aa23b529f09bbdb36955710315e8c8a

На гости при духа

Съществуват легенди, че древните хакаси са владеели тайните на магия, свързана с камъните. Главните оръдия на тази магия – менгири – и днес в изобилие са разхвърляни върху територията на Хаския. Това са многотонни каменни плочи, заровени вертикално в земята. Те са или на групи, или индивидуално разположени и по мнението на някои изследователи не са толкова археологически паметници, а са творение на хората, обладаващи особени магически свойства. Към едни от менгирите се насочват обикновените хора, а към другите шаманите, преди да проведат поредния ритуал.

y_images_383_0

Сред живописната долина Кюг се извисява бяла гранитна скала. Леонид Ерьомин, научен сътрудник в Хакаския национален музей-резерват, кандидат на историческите науки:

«Скулптурата се нарича Ах-тас, – Местното население го използва за лекуване на различни болести в продължение на 1,500 години! Срокът е изчислен по археологически метод. Ах-тас лекува отоци, сърдечни заболявания,заболявания на кръвта … Мисля, че за 1,500 години обредът не е претърпял сериозни изменения».

de20492f7e858b4b121cc697f1e2e6a5

Л. Ерьомин: «При скалата Ах-тас идват да се лекуват в продължение на 1,5 хил. години».

Този обред е известен на всеки хакас. Приближавайки се към скалата (непременно пеша), трябва три пъти да я обиколиш по посока на часовниковата стрелка и заставайки от източната страна „да я нахраниш”. За това е необходимо в основата да се сложат хапки храна, монети и накъсан тютюн. След 15-20 секунди се притискат силно към скалата, обхващайки я с ръце. След края на „сеанса на лечението”, мястото трябва бързо да се напусне…

Транслатор на енергия

Удивително, но такава литотерапия (в превод от гръцки – лечение с камъни, е един от методите на народната медицина) работи! В какво е причината?

«Геолози и специалисти по биоенергетика изследваха територията, – пояснява Ерьомин. – На участъка около скулптурата Ах-тас разкриха геопатогенна (излъчваща малко известна на науката вид енергия ) зона с радиус 52 метра. По-скоро тя е свързана със залежи от мед, които се намират тук : в условията на киселинни почви нейните соли могат да формират особено статично поле. Учените не изключват, че целебната сила на камъка се обяснява именно с тази аномалия. Гранитът е не лош проводник за различните видове енергия. С други думи, това е транслатор на енергия. Човек, докосвайки се до камъка получава слабо облъчване: в малки дози то е полезно и способно да оказва целебно въздействие…

Не по-малко знаменита е скулптурата на Улуг Хуртуях Тас («Голямата каменна старица»): нея ежегодно я посещават десетки хиляди. Основно това са жени – статуята се смята за покровителница на майчинството и „лекува” от безплодие.

250px-Хуртуях-тас
Хакаска извършва ритуално «хранене» на Улуг Хуртуях тас

В края на ХХ в. Геофизиците с методите на биолокацията са изследвали местността около „старицата” и са разкрили нискочестотна геопатогенна зона с ширина 20 метра. По тази програма са били изследвани 25 древни каменни статуи на Хакасия. Всичките се оказали разположени в зоните на разломи на земната кора. Специалистите ги разделили на два типа: високочестотни (отрицателни) зони, където се осъществява «разбалансиране» на биополето на човека, и нискочестотни (положителни), където биополето се изравнява. Именно зоните от втория тип експертите наричат силови зони.

http://www.aif.ru/society/people/1150039

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A5%D1%83%D1%80%D1%82%D1%83%D1%8F%D1%85_%D1%82%D0%B0%D1%81