Камчатка – На този край не му се вижда краят

Камчатка – На този край не му се вижда краят

Публикувано от:

С какво Камчатка привлича  туристите

Камчатка става все по-популярна сред туристите. Например, само в Кроноцкия резерват, с неговата знаменита Долина на гейзерите и Южно-Камчатския резерват (неговата главна забележителност – Курилското езеро) през тази година са пристигнали почти 10000 туристи – с две хиляди повече от миналата година.

“Ние осъществяваме стратегия, призната в целия свят: природата трябва да се съхранява за хората и заедно с хората, – разказва директорът на Кроноцкия резерват Тихон Шпильонок. – Ние искаме  териториите на резерватите да се посещават от повече хора, но природата да остава в своето първоначално състояние”.

 http://tass.ru/spec/kamchatka