Институтът за руски език  Пушкин стартира портал  «Образование на русском»

Институтът за руски език Пушкин стартира портал «Образование на русском»

Публикувано от:

Днес руският език заема 6-о място в света по разпространение, по думите на  вице-премиера Олга Голодец. На руски говорят 260 милиона, 10,5 милиона чужденци изучават руски език в постоянен режим. Но броят на желаещите да изучават руски е много по-голям.

Сред мерките, които са предприети с цел насърчаване изучаването на руски език е откриването на новия образователен ресурс “Русская школа без границ” при МГУ, където могат да повишават своята квалификация преподаватели по руски език и стартиране на портал „Образование на русском” на Института за руски език Пушкин.

От 1 ноември е започнало записването за курсове и програми ( всичките програми ще бъдат стартирани до края на годината). Всеки ще има възможност за лична страница, да се абонира за новини и да участва в дискусии…

Направлението руски като чужд език приема заявки и ще започне работа по различни варианти на обучение ( самостоятелно или с преподавател) от 20 ноември.

– Ще бъде открит пълноценен достъп до ниво А1 и до другите нива по разписание. Вече работи направлението за професионална подкрепа, чрез което се обучават педагози -русисти по програма за повишаване на квалификацията…

Очаква се, че към края на тази година порталът ще има 100 хиляди слушатели. Следващата година посетителите ще могат да правят он-лайн тест за получаване на сертификат за ниво на владеене на руски език.

По думите на заместник министъра на образованието и науката Вениамин Каганов, за решаване на задачите по насърчаване изучаването на руски език, включвайки разходите за порталите, са предвидени 1,5 милиарда рубли. Днес в света има 7200 училища, в които се изучава руски език…Общият брой на изучаващите руски език студенти е 250 хиляди.

http://vseruss.ru/novosti/rossiya-1/Institut-russkogo-yazyka-im-Pushkina-zapustil-portal-Obrazovanie-na-russkom-20465

 

Портал „Образование на русском” : http://pushkininstitute.ru/

Мисия на проекта:

Популяризация на руския език и руската култура в целия свят

Проектът «Образование на русском» представлява платформа за дистанционно изучаване на руски език. В рамките на проекта всеки желаещ може да се обучава на руски език, да стане специалист в сферата на преподаване на руски като чужд език, да избира авторитетен преподавател, да се запознава с различни интересни проекти и др.

5 основни направления на платформата:

  • 1 Програма за изучаване на руски като чужд език: 6 нива – от А1 до       С2, а също по актуални теми. Първото ниво (А1) е безплатно.
  • 2 Програма за повишаване квалификацията в сферата на преподаване на руски като чужд език за преподаватели, лингвисти, филолози и представители на смесени професии
  • 3 Общообразователни програми на руски език за ученици с цел подготовка за матура
  • 4 Модул „краудсорсинг” където посетителите ще могат да вземат участие в създаването и обсъждането на проекти и идеи, с цел по-нататъшно развитие и реализиране
  • 5 Интегрирана социална мрежа за популяризиране на руския език и култура в целия свят.