излизане в открития космос за тази година приключи успешно