„Золотое кольцо” на Русия

„Золотое кольцо” на Русия

Публикувано от:

„Золотое кольцо” на Русия пази в своите градове велики паметници на архитектурата – стари събори, здания, църкви, манастири. Всеки от тях носи в себе си частица руска душа, нейната древно-славянска сила и могъщество

Пътешествайки по Московска, Владимирска, Ивановска, Костромска и Яриславска области, всеки турист ще се проникне от силата на руския дух и ще почувства величието на Русия.