Елвира Набибулина: Все още има рискове в икономиката на Русия

Елвира Набибулина: Все още има рискове в икономиката на Русия

Публикувано от:

Главата на Централната банка на Русия Елвира Набибулина смята, че е твърде рано да се каже, че всички кризисни явления в икономиката на Русия са отминали. „Все още има рискове”, заяви тя, цитирана от РИА Новости.

„Текущият момент може да се характеризира като период на адаптация в икономическата и финансовата системи спрямо новите условия в икономиката… Финансовата система и платежният баланс на РФ са адаптирани към новите условия, но същото не може да се твърди за икономиката като цяло”, заяви Набибулина на Международния банков конгрес.

При това Набибулина очаква, че инфлацията ще продължи да се понижава. Запазва се целта –  4% в средносрочна перспектива. Това позволява на Централната банка на РФ да понижава основния лихвен процент.