Евразийският съюз препоръча на държавите членки да предоставят равен достъп на всички производители от общността до обществените поръчки

Евразийският съюз препоръча на държавите членки да предоставят равен достъп на всички производители от общността до обществените поръчки

Публикувано от:

Евразийската икономическа комисия [ЕАИК, един от ръководните органи на Евразийския икономически съюз – б. пр.] препоръча на правителствата на държавите членки на Евразийския икономически съюз (ЕАИС) да предоставят равен достъп до обществените поръчки на всички производители от страни, участващи в съюза, без да отдават предпочитание към местните компании, пише вестник „Известия“, циитрана от ИА Фокус
Тези препоръки се отнасят до продуктите на леката промишленост, сред които тъкани, трикотаж, дрехи, обувки и др. От Министерството на финансите на Русия отбелязаха, че увеличаването на броя на потенциалните участници в търговете ще засили конкуренцията и това ще се отрази положително върху изразходването на бюджетни средства.
Към настоящия момент много често на държавните търгове се толерират местните производители, а компаниите от другите държави в съюза получават отказ.
При това съгласно Протокола за реда на регулирането на обществените поръчки (Приложение №25 към Договора за Евразийския икономически съюз от 29 май 2014 г.) държавите могат да се възползват от правото да ограничават кръга на участниците в търговете „в изключителни случаи“ и то за срок не по-дълъг от две години. Преди да изключи продукт на производител от друга държава член на ЕАИС от процедурата, правителството на всяка страна е длъжно да уведоми комисията за своите действия и да докаже, че те са необходими. Въпреки това от ЕАИК отбелязват, че протекционизмът е разпространена практика и държавите активно толерират местните фирми. Отказът от този подход би позволил свободното движение на стоки на общия пазар на общността, което от своя страна ще създаде условия за рационално натоварване на производствените мощности в различните отрасли на държавите от ЕАИС, добавят от ЕАИК.
Комисията смята за нужно и въвеждането на термина „стока на Евразийския икономически съюз“ с цел отстраняване на неравните конкурентни условия.