Дружбата между българския и руския народ е била и ще бъде във вековете

Дружбата между българския и руския народ е била и ще бъде във вековете

Публикувано от:

Чрез Н.Пр. Юрий Исаков Посланик на Руската Федерация в Република България

ОБРЪЩЕНИЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

Скъпи руски приятели,

Братя и сестри,

Дорогие русские друзья! Братья и сестры!

Ние, представителите на български неправителствени организации, се обръщаме към вас, за да ви уверим, че огромното мнозинство от българския народ продължава да изпитва чувства на топло приятелство и дълбоко уважение към руския народ и братска Русия. Последните социологически данни говорят, че това са над 80 процента от нашите сънародници. Четвъртвековната антируска пропаганда и опитите за зомбиране на нашия народ с масовата американска култура, с лозунгите на евроатлантизма и с клишетата на либералния капитализъм не успяха да променят чувствата на нашия народ към Русия, защото това отношение на дружба е част от генетичния код на българина.

Ние не сме забравили общия ни славянски и православен корен, не сме забравили пролятата руска кръв за освобождението на родината ни от османско робство, нито милионите жертви, които Русия даде за свободата на Европа от фашизма. Помним колко много ни е помагала Русия в годините на съзидание на българската икономика, индустрия, земеделие, просвета и култура.

Дори и сега, в годините на прехода, Русия заема три първи места във външнотърговския стокообмен на Република България: в общия стокообмен — 10% до 12,66%, при вноса — от 16,2% до 20,7%, и при дела в създаваното отрицателно търговско салдо до 90%.

Именно затова ние не приемаме водената от едно овластено малцинство у нас политика на противопоставяне срещу братска Русия, на верноподаническо следване на прикритата зад евроатлантически лозунги агресия срещу вашата страна и народ. Не приемаме незаконните санкции, които се налагат на Русия, нито опитите за подкопаване на руската икономика чрез явен международен заговор и натиск.

Искаме да ви уверим, че огромното мнозинство от българския народ е против обвързването на страната ни с милитаристични авантюри на НАТО, насочени срещу приятелска Русия. Ние сме против изграждането на команден щаб на НАТО и сме срещу настаняването на натовски войски на българска територия. Това е предателство преди всичко към българския национален интерес, защото нашият народ иска да живее в мир със съседите си, защото ние всички прекрасно знаем, че Русия не е била, не е и никога няма да бъде заплаха за нас и за когото и да било друг. Ние искаме да уверим нашите руски братя и сестри, че огромното мнозинство от българите не вярват на изсипваните всекидневно лъжи, хули и клевети срещу Русия, руската политика и руските лидери.

Ето защо в София и други градове ежедневно се провеждат протестни митинги, а нашето общество настоява за провеждането на референдум, в който целият български народ да се изкаже „за” или „против” приемането на щаб на НАТО и натовски войски у нас. Гласът народен е глас Божи! Само народът може да реши дали иска държавата му да бъде вкарвана в подобна военна авантюра.

Ние вярваме, че този път няма да успеят в своите намерения ястребите на войната, тези, които искат еднополюсен свят, които искат да наложат противопоставяне между Европа и Русия. Вярваме в съвестта и разума на европейските народи, във волята за мир и прогрес срещу милитаризма и агресията.

На някои им се иска Русия да е слаба, подчинена, за да грабят ресурсите й, за да я притискат в политически и икономически план. Но ние сме убедени, че Русия и руският народ ще удържат на този натиск, както са го правили винаги в историята.

Вярваме, че скоро отново нашите държави ще бъдат приятелски, както приятелски са двата народа.

Дружбата между българския и руския народ е била и ще бъде във вековете.

Координационен съвет „България-Русия”:

Българо-Руска търговско-промишлена палата, председател доц. Желю Добрев, Дружество на русистите в България, председател проф. Валентина Аврамова, Дружество на училите и специализиралите в Русия и ОНД „Найден Геров”, председател Снежана Тодорова, Национално Движение „Русофили”, председател Николай Малинов, Сдружение на приятелите на Русия „Александър Невски”, председател Любомир Коларов, Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД, председател проф. Захари Захариев, Фондация „Устойчиво развитие за България” председател: Станка Шопова, Форум „България — Русия”, председател: д-р Светлана Шаренкова

Дорогие русские друзья! Братья и сестры!

Мы, представители болгарских неправительственных организаций, обращаемся к вам, чтобы еще раз заверить вас в том, что большинство болгарского народа продолжает испытывать теплые дружеские чувства и глубокое уважение к русскому народу и братской России. Последние социологические исследования говорят о том, что эту позицию разделяют более 80% наших соотечественников. Антироссийская пропаганда под лозунгами евроатлантизма, с пропагандой либерального капитализма и опыт зомбирования нашего народа в течение последних 25 лет массовой американской культурой не смогли изменить чувства нашего народа к России, так как наша дружба – это часть генетического кода болгарина.

Мы не забыли наши общие славянские и православные корни, мы не забыли пролитую за освобождение нашей Родины от османского рабства русскую кровь, ни миллионные жертвы, которые Россия отдала за освобождение Европы от фашизма. Мы помним, как нам помогала Россия в годы становления болгарской экономики, индустрии, земледелия, образования и культуры. Даже сейчас, во времена перемен, Россия занимает первые места во внешнеторговом товарообороте Республики Болгарии: в общем товарообороте – от 10% до 12,66%, по доле в импорте – от 16,2% до 20,7%, и в части создания отрицательного торгового сальдо до 90%.

Именно поэтому мы не принимаем политику, проводимую стоящим у власти меньшинством, политику противопоставления братской России, политику безропотного следования скрывающимся под евроатлантической маской агрессивным лозунгам, направленным против вашей страны и народа. Мы не принимаем незаконные санкции, которые были наложены на Россию, осуждаем попытки подорвать российскую экономику путем прямого нажима и международного заговора.

Хотим вас заверить, что большинство болгарского народа не одобряет связь нашей страны с военными авантюрами НАТО, направленными против дружеской России. Мы против создания командного штаба НАТО и против размещения подразделений НАТО на болгарской земле. Это предательство, прежде всего, болгарских национальных интересов. Наш народ хочет жить в мире со своими соседями, так как мы все прекрасно знаем, что Россия никогда не была, и не будет угрозой для нас или для кого-либо. Мы хотим заверить наших братьев и сестер, что большинство болгар не верят слышимой ежедневно неправде, клевете и брани в адрес России, российской политики и российских лидеров.

Именно поэтому в Софии и других городах каждый день проходят митинги протеста, а наша организация призывает к проведению референдума, на котором весь болгарский народ сможет высказаться «за» или «против» командного пункта НАТО и размещения натовских войск. Голос народа – это глас Божий! Только народ в праве решить, должна ли его страна быть втянута в подобную военную авантюру.

Мы верим, что не смогут одержать победу ястребы войны, те, которые хотят однополярного мира, хотят активного противостояния между Европой и Россией. Мы верим в совесть и разум европейских народов, в их желание мира и прогресса в противовес милитаризму и агрессии.

Кому-то хочется, чтобы Россия была слабой, зависимой, с целью воспользоваться её ресурсами и оказывать давление в области политики и экономики. Но мы уверены, что Россия и российский народ выстоят, как это было всегда.

Мы верим, что наши страны скоро снова будут дружить, как не прекращали испытывать дружеские чувства наши два народа.

Дружба между болгарским и российским народами была и будет в веках.

Координационный совет «Болгария – Россия»

В составе:  Болгаро-российская торгово-промышленная палата – председатель доц.Желю Добрев, Общество русистов Болгарии – председатель проф.Валентина Аврамова, Общество выпускников российских/советских вузов им.Найдена Герова – председатель Снежана Тодорова, Национальное движение Русофилов – председатель Николай Малинов, Общество друзей России им. А.Невского – председатель Любомир Коларов, Федерация дружбы с народами России и стран СНГ – председатель проф.Захари Захариев, Фонд «Устойчивое развитие Болгарии» – председатель Станка Шопова, Форум «Болгария – Россия» – председатель Светлана Шаренкова.