Руски телевизионен екип на РТЦ Москва посети НС на Република България

Руски телевизионен екип на РТЦ Москва посети НС на Република България

Публикувано от:

Picture 010

Picture 012

Picture 017

Picture 018

Picture 053

Picture 050

Picture 075

Picture 111

Picture 126

Picture 148

Picture 245

Picture 335

 

Picture 362

Picture 463

Picture 091

Picture 474

Picture 510

Picture 515