Разговор с военното аташе на РФ в България за издирването, опазването и възстановяването на паметниците от Руско турската  война и Втората световна война

Разговор с военното аташе на РФ в България за издирването, опазването и възстановяването на паметниците от Руско турската война и Втората световна война

Публикувано от:

В  НД “Русофили” се състоя среща с полковник Виктор Иванович Авдеев – военно аташе на РФ в България, за издирването, опазването и възстановяването на паметниците от Руско турската  война и Втората световна война

На срещата присъстваха представители на обществени организации, които имат отношение по издирването, опазването и възстановяването на паметниците от Руско турската  война и Втората световна война..

Под председателството на Енчо Москов, почетен председател на Национално Движение Русофили и с участието на  сътрудници на Движението, председателя на Международна Славянска Община „Перун”  ген. Емил Миланов и председателя на Съюза на офицерите и сержантите от запаса ген. Топалов се обмениха опит и идеи по издирването на паметници на руски войници, събиране на документи и факти, както и намиране на подходящи форми за публикуване и информиране на обществеността в България и РФ.

Срещата се проведе в духа на приятелството и взаимно разбиране за съвместното ни сътрудничество.