Въглища от слама​

Въглища от слама​

Публикувано от:

Автор: Юрий Совцов.

Учените от Института по химия на твърдото тяло и механохимия в Новосибирск разработиха твърдо биологично гориво от растителна суровина.

„Практически преди нас никой не се е занимавал с твърдо биологично гориво. Има големи изследвания върху въглищния прах, върху водовъглената суспензия, но всички работи имат един ключов недостатък – в тях се използват въглища, а това е невъзобновяем материал за разлика от растителната суровина. Освен това някаква част от горското стопанство и страничните земеделски продукти не се използва и отива в боклука. Ето тях ние можем да ги изгаряме – съобщи старшият научен сътрудник на института Василий Бичков. – Конкретно – на елеваторите зърното се очистства или смила и в процеса на производството остават обелки. Те могат да се превърнат в гориво за това предприятие, като покрият частично загубите за електроенергия и топлоенергия“.

 

Източник: Руски Дневник.