Владимир Путин високо оцени развитието на здравеопазването