Велики петък на Страстната неделя

Велики петък на Страстната неделя

Публикувано от:

Велики (Страстни) петък е най-тъжният ден в църковната година. На този ден църквата си спомня съда над Исус Христос, неговото бичуване и поругаване, наказание и смърт чрез разпъване на кръст.

Исус пред Синедриона (първосвещениците)

В нощта на Страстния четвъртък довеждат Иисус в синедриона висш религиозен и съдебен орган на древна Юдея. . Христос застанал пред Ана. Той започнал да разпитва Христа за неговото учение и неговите последователи. Исус отказал да отговаря, той твърдял, че винаги е проповядвал открито, не е разпространявал никакво тайно учение… Ана нямал власт да осъди Христос и го отправил при Кайафа. Исус мълчал. Синедрионът, свикан при Кайафа го осъжда на смърт.

10612765_638aa0b4

Мадрасо и Агудо, Хосе де (1781-1859) „ Исус в къщата на Кайафа“

Отричането на апостол Петър

Петър си спомнил словото на Исус: преди да пропее петелът, три пъти трябва да се отречеш от Мен. Петър, който следвал Исус до Синедриона, не го пуснали вътре… Слугите познали ученика на Христос и започнали да го разпитват. Петър три пъти се отрекъл от учителя преди да пропее петелът.

peters-denial-carl-heinrich-bloch

Отричането на Петър“/ Карл Хенрих Блох (1834–1890)


Исус пред Пилат Понтийски

Сутринта на Велики петък отвеждат Исус в преторията, която се помещавала в бившия дворец на Ирод. Необходимо било да се получи от Пилат потвърждение на смъртното наказание. Пилат бил недоволен, че го замесват в това дело.

10644253_d2d7c140

Той се отдалечил с Исус, за да дискутира с него насаме. След беседата с осъдения, Пилат решил по случай празника Пасха, да предложи на народа да освободи Исус. Но тълпата, подстрекавана от първосвещениците, настоявала да се пощади не Христос, а престъпникът Варава. Пилат се колебаел, но накрая осъжда Христос, без да използва формулировката на първосвещениците. Измиването на ръцете от Пилат е знак, че той не иска да се меси в ставащото.

10646182_cb8f0afc

Джордано Лука (1632-1705) “Пилат измива ръце”

Бичуването на Христос

Тогава Пилат заповядал да бичуват Исус . (обикновено бичуването предшествало разпятието)

10641938_d8c9ff9
УГЕ ХАЙМЕ „Бичуване с четири символа на евангелистите“.  Барцелона, 1492

10612790_415ff85

Tiepolo, Giovanni Domenico (1727 – 1804) * Бичуване на Христос*

Поругаване и увенчаване с венец от тръни

Късното утро на Страстния петък. Мястото на действие — дворецът в Ерусалим около кулата на замъка на Антоний. За да се подиграят с Исус „Царят на Юдеите“ го обличат с червена мантия, венец от тръни и му пъхат в ръката жезъл.  

10612783_346631d1
Караваджо (1571-1610 ) * Коронация с тръни“

 10650173_8e12a9c9
Hieronymus Bosch ,1495-1500 / National Gallery, London

В такъв вид го извеждат пред народа. Виждайки Христа в пурпурна мантия и венец, Пилат, произнася: «Ето човекът».   

 10612777_369e55a6
Masseys, Quentin (1465 /1466 – 1530) * Бичуването на Христос *

Ecce_Homo_dels_donants

  HIERONYMUS BOSCH  “Ecce Homo” (Ето Човекът)

10549926_befaa275
Глазунов И.И.  / Разпни Го!– 1994

10612786_1fece1ce

Музей Метрополитен: Содома (Италия, Верчелли 1477-1549 Сиена) – Христос с венеца от тръни (Ето човекът !)

Носенето на кръста

Около полуден на Велики петък. Пътят към Голгота. Осъденият трябва сам да носи кръста до мястото на екзекуцията. Христос го следват плачещи жени и Симон Киринеянин: тъй като Христос непрекъснато падал под тежестта на кръста, войниците заповядали на Симон да му помага.

 10650174_6f560f5a
 Hieronimus Van Bosch “Christ Carrying the Cross”. 1515

 10612803_cd0e20e7
Titian (1488/1490-1576) * Christ to the Cross *

3

Рафаел (1483 — 1520) *Падането на Христос по пътя към Голгота*

10677372_6aa70fae
Giovanni Battista Tiepolo (1696–1770) „Процесия към Голгота“

10642106_a0cc4940

Лувр (Париж): ЛОТТО – “Носене на кръста”
1526 / Лувр. Париж

image

Cima da Conegliano (1459 – 1517) “Христос с венеца от тръни”

Разделяне на дрехите на Христос чрез жребий

Войниците, след разпъването на Исус,  разделили дрехите му и ги разигравали чрез жребии

 El_Greco_-_El_Espolio
El Greco (1541-1614), El Espolio 

Голгота — Разпятие Христово

По еврейски обичай на осъдения на смърт се предлагало вино. Исус се отказал от напитката. От двете му страни били разпнати двама разбойници. Над главата на Исус към кръста била прикрепена табелка с надпис на еврейски, гръцки и латински „Цар Юдейски“

Öèôðîâàÿ ðåïðîäóêöèÿ íàõîäèòñÿ â èíòåðíåò-ìóçåå Gallerix.ru

Винченцо Кампи (1536–1591) *Разпятие*

 10642292_6d7185b1
МОНАКО ЛОРЕНЦО / Разпятие / Сиена, 1365/70 — Флоренция, до 1426

 10641665_ea640631
Лувър (Париж): МАНТЕНИЯ АНДРЕА – Разпятие, 1457-1460.

Исус, знаейки, че вече всичко е свършено казал: „жажда“. Имало съд, пълен с оцет. Войниците, напоили с оцета гъба и я поднесли към устата на Христос. Когато Исус вкусил оцета, казал: „свърши се!“ И, навеждайки глава, предал дух. (  Евангелие от Иоан 19:26-30 )

10644279_61066003
Маттиас Грюневалд (Matthias Grunewald)(1470–1528)

 image001
Кранах Лукас Старши (1472—1553)  “Разпятие”

    Снемане от кръста

Иосиф Ариматейски — ученик на Исус, тайно помолил Пилат, да свали тялото на Исус и Пилат позволил.

10612859_173807fc
Rogier van der Weyden (1399/1400–1464) / The Descent from the Cross/ between 1435 and 1438

10612791_6172c4c3

Джованни Доменико Тиеполо . «Сваляне от кръста »

Оплакване на Христос

Оплакването на Христос е епизод от Страстите Христови, следващо след снемането на неговото тяло от кръста, предшестващо погребението.

 10642291_c2d8c87b
Лувр (Париж): МАЛУЕЛ ЖАН – „Оплакване на Христос“, ок. 1400.

10641933_3ffe0481

Пиета – Джовани (Джамбелино) Белини. Около 1505. 

10642107_c5ab7206

Якопо Джовани Батиста ди, 1530-1535.

Полагане в гроба

Йосиф Ариматейски го обвил с плащеницата и го положил в гроба (Лк. 23:53) Никодим, донесъл аромати. Заедно с Йосиф Ариматейски подготвили тялото на Исус за погребение, загръщайки го в саван с миро и алое. Там присъствали галилейски жени, които оплаквали Христа.

10612871_6e27d033
Тициан (1490–1576) / Погребването на Христос/ 1559

685px-Michelangelo_Caravaggio_052
Michelangelo Merisi da Caravaggio  “Grablegung Christi”,   1602-1604/

    676px-Meister_Francke_013
Мастер Франке (1380–1430)/ Grablegung Christi  / c. 1424

http://www.aif.ru/lent_easter/aboutlent-easter/

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

http://www.liveinternet.ru/users/5499371/post312001468/