Велики вторник на Страстната неделя

Велики вторник на Страстната неделя

Публикувано от:

Във Велики вторник си спомняме как Христос е влязъл в Ерусалимския храм и за последен път е проповядвал пред народа, изобличавал писарите и фарисеите, беседвал и говорил с притчи за дължимото на Кесаря, за възкръсването на мъртвите, за Страшния съд, за десетте девици и талантите.

С Притчата за десетте девици Църквата внушава неизменната готовност за среща на Небесния Жених с целомъдрие, милостиня и неотложно извършване на добри дела, изобразявани под името миро (елей), приготвен от мъдрите девици.

 

9fa3f86c496f72cce83a6038747a455a

Джотто. Капелла Скровени, фреска

6f45f59b3ee5cf52c263cdeada986066
Фарисей и митар, фрески в стил бароко в базиликата в Оттобойрен.

Фарисеите подготвили клопка на Исус, търсейки повод или да доносничат за него пред римските власти, или да го дискредитират в очите на евреите. Те питали: «Как мислиш? Правилно ли е да отдаваме дан на Кесаря или не?» (Ин. 8, 49) Достатъчно е Христос да отговори с «да» и фарисеите ще го обвинят в подкрепа на римските власти, а отговорът «не» може да стане предлог Христос да бъде обвинен в метеж.
3dyurer

Фрагмент от  картина на  Албрехт Дюрер “Христос и фарисеи”

Но Христос им предложил да покажат римския денарий и попитал какво виждат върху него. На монетата бил изобразен император и фарисеите отговорили, че това е Кесарят. Отговорът на Христос е добре известен: «Отдайте Кесаревото Кесарю, а Божието Богу » (Мф. 22, 21).

(256x350x123)104315278

Тициан. Динарий на Кесаря

http://www.aif.ru/lent_easter/aboutlent-easter/1100025

http://www.pravoslavie.ru/put/1692.htm

http://www.taday.ru/text/186697.html