Великият Маршал Будьони

Великият Маршал Будьони

Публикувано от:

Кореспондент на в. «Култура» разговаря с неговите деца – Михаил и Нина Будьони.

култура: Смята се , че участието на Семьон Михайлович във Великата Отечествена Война е било минимално, и въобще тази тема не обичат да се афишира. Защо?

Михаил Будьони: Защото тази картина е била много изгодна за някой. Между другото, фактите говорят точно обратното.  На 21 юни, девет часа преди нападението на фашистите, Сталин повикал Комисаря по отбраната Семьон Тимошенко и двама негови заместници: Будьони и началника на Генщаба  Георги Жуков.

 Михаил Будьони: Сталин вече е знаел кога ще започне войната и задал конкретен въпрос: «Какво ще  правим?». Тимошенко веднага заявил, че немците ще бъдат разгромени в граничните сражения, а след това ще бъдат довършени на тяхна територия. Вождът се намръщил и помолил да престанат с празните разговори, предложил да се изкажат по-реалистични съображения… Татко очертал три отбранителни линии:  Смоленск, Сталинград и Северен Кавказ. Както е известно, там вермахтът е бил принуден да отстъпи.

 култура: Излиза, че Сталин се е доверявал на Будьони?

Михаил Будьони: Доверявал се е. Още от времето на Гражданската война са имали много добри, делови  взаимоотношения… Доверявал се още и затова, че Будьони не се е страхувал от него. В четири часа сутринта на 22 юни 1941 г. в кабинета на татко е влязъл Тимошенко и казал: « Немците бомбардират Минск». Трябва да се доложи на  Сталин, а самият той не може да се реши. Страхува се. Комисарят моли своя заместник! Будьони позвънил и докладвал. Сталин попитал: «А къде е другарят Тимошенко?» — «Тук, до мен»…

Или още един епизод. През 1938 година на татко му предали списък  с 65 арестувани военачалници. Татко веднага  през нощта заминал при Сталин. «Ето,- казал –списък, защо са арестувани» – «Не зная». – «А кой знае? Нека и ние с теб да се арестуваме с тях, нали заедно проливахме кръвта си за Революцията». Сталин повикал Ежов. «Другарят Будьони  иска да ни арестува заедно с арестуваните от вас военни, обяснете …?» — «Не зная, другарю Сталин!» — «Освободете незабавно всички!» И ги освободили.

култура: Но защо човек, обладаващ  такова величие и име, не е спрял репресиите в края на 30-те, поне в армията?

Михаил Будьони: Татко вярвал че: «чистка» в армията от непрофесионалисти и недобросъвестни хора  е съвършено необходима, без нея войната ще бъде загубена.  Но той е бил съкрушен, че в мелницата на репресиите по политически мотиви са попадали   и съвършено невинни хора.  Била е изградена такава система, която е могла да унищожи всеки. За него самия е било събрано дело от  12 тома, но не са посмели да докоснат.  Имало е саботажи и предателство…

култура: По отношение на Тухачевски: Вашият баща не се ли е опитал да го спаси?

Н Б.: Татко е бил в състава на  народните заседатели на съда. Но да спаси  Тухачевски е било невъзможно. Също и командира на корпус Михаил Левандовски. Татко казал, че познава отдавна Левандовски, че той е добър специалист. Но той го прекъснал: «- Не трябва, Семьон, аз съм виновен,  сам се замесих в това, по своя воля». Имало е заговор…

култура: Да се върнем към Великата Отечествена: Защо Сталин, въпреки всичко, е извадил Будьони от командването на Резервния фронт?

Михаил Будьони: Историята е твърде странна.  Край Смоленск е била създадена мощна защита … немците не биха я пробили,  но махат Будьони  и Тимошенко започва настъпление. Търпи  съкрушително поражение, вермахтът напредва  към Москва. В записките на татко за тези дни даже фигурира думата  «предателство».

култура: Спомените, предполагам, не са публикувани?

Нина Будьони.: Излязоха три тома: два — до 1953 г., третият — по време на Хрушчов. Той, естествено, беше ужасно изрязан. Махнали  всяко споменаване  за Сталин, много неща са «коригирани». Четвъртият том беше тъкмо за  Великата Отечествена, той започна да го пише в края на  60-те. Но го изостави: дадоха му да разбере, че няма да го  публикуват.

култура: Твърде много  «заговори»?

Нина Будьони.: По-точно истини…

култура: От политиката той е бил далеч?

Нина Будьони.: Абсолютно. Той беше военен — човек, който е защитавал  своята Родина. Разбира се,  преживяваше за всичко, което ставаше по върховете… Хрушчов му позвънил и се оплакал:  «Мен ме изместиха». «Не трябваше да правите мръсотии на другите», — казал татко и затворил…

култура: Неговите коне са стояли на двора, в конюшнята?

images

Михаил Будьони: Да. Най-любим му е бил Софист, уникален кон. Доживял до 33 години… След това  Софист го пенсионирали в конезавода в Горки. Когато се прощавали, татко не можел да ходи, седял  в креслото със счупен крак. Конят сам се приближил до верандата. Склонил глава, татко го гладил и му говорил: “- Е, кой от нас ще надживее другия? Софист го надживя. Разказват, че когато почуствал смъртта на татко, се удрял  в преградата на конюшнята…

136852952087335

Нилс ИОГАНСЕН

portal-kultura.ru