Василий Кандински.Теория на цветовете.

Василий Кандински.Теория на цветовете.

Публикувано от:

Продължение.

Мурнау и Новата Асоциация на Художниците Мюнхен

Мурнау ам Щафелзее се оказва важна стъпка в художественото развитие на Кандински.Там се стига до сътрудничество с Маране фон Верефкин и Алексей фон Явленски, които повлияват стилът и техниката му на рисуване. Мюнтер и Кандински правят голяма крачка нарпред в творчеството си като са исприрани не просто да пресъздават природата а вместо това да се абскрахират от видимото и да му придадат екстракт. За кратко време Кандински и Мюнтер се превръщат в експресионистични художници. В този преиод Кандински се запознава с Рудолф Щайнер чийто теософия и след това антропософия указват влияние върху по-нататъшното му творчество

Въозможно е след първия съвместен престой в Мурнау отношението между двете двойки да се влошило известно време. За това говори факта, че по Коледа 1908 Верефкин, Явленски, Адолф Ербсльо и Оскар Витенщайн сами провъзгласяват идеята за Нова Асоциация на Художниците Мюнхен (НАХМ) Мюнтер и Кандински първоначално не са били включени в проекта. Това продължава да ядосва Кандински години наред,  което донякъде обяснява колебанието му да поеме управлението на НАХМ през 1909. Проди разномислие с художника Чарлс Йохан Палмие Кандински въвежда т.нар. провило на четрите квадратни метра означаващо, че всеки член на групата има правото да изложи по две картини не по-големи от 2 по 2 метра без намесата на жури. Самият той съзнателно нарушава това правило през 1911 година. Клубът е вписан в регистъра на град Мюнхев на 10.май 1909 година. Неговата цел е да организира изложби в Германия и чужбина. В този период Кандински се развива като абстрактен художник.

34

 

Синият Ездач

В януари 1911 Кандински се отказва от председателството в НАХМ след като бива критикуван заради все по-абстрактните му произведения и притискан да рисува “по-разбираемо”. Първоначално остава обаче член в клуба.  Юни месец на същата година крои планове за собствени изяви извън НАХМ – “Арт Алманах”, който първоначално мисли да кръсти Веригата  Привлича Франц Марк като съучастник като му предлага обща редакция на книгата “Синият Ездач” .

През лятото Кандински и Марк решават да се отцепят от НАХМ и подготвят тайно собствена изложба по времето на зимната изложба на клуба. Кандински рисува легендарното пано със значимото заглавие “Страшният съд/Композиция V” , което с над пет квадратни метра нарушава поставеното от самия него ограничение в размера.  На 2. декември представя картината на журито, което разбира се не я приема. Симулирайки протест Кандински и Марк напускат НАХМ последвани от Мюнтер и Алфред Кубин. След повече от 20 години самият Кандински за пръв път проговаря за плана им с Марк, казвайки че са очаквали случилото се и са били подготвили алтернативна изложба предварително.

В 1938 година Кандински си спомня за времето на напускането му и основаването на Синият Ездач в писмо до Галка Шайер, немско-американска художничка и галеристка:

Пиша Ви на листата на НАХМ, където бях председадел две-три години. Заглавката е мое дело. Дейността ми приключи с гръм и трясък, която доведе до основаването на Синият Ездач. Бяха времена! НАХМ беше основана 1908 година, аз напуснах 1911. Веднага след това организирах с помощта на Франц Марк изложба на редакцията на Синият Ездач при Танхаузер. Нашите зали се намираха близо до тези на изложбата на НАХМ. Беше сензация. Тъй като предвиждах този “гръм и трясък” бях подготвил доста изложбен материал за СЕ. Така двете изложби се състояха едновременно. На масите на галерия Танхаузер лежаха първите екземпляри на “Духовното в изкуството”. “Отмъщението беше сладко”!

33

На 18. декември 1911 е открита първата изложба на редакцията Синят Ездач в галерия Танхаузер, Мюнхен.Паралелно с изложбата и е издадена и представена книгата на Кандински “Относно духовното в изкуството, особено в рисуването” .Става дума за публикация силно напомняща на книгата озаглавена “Основни проблеми в рисуването. Книга за художници и преподаватели” , написана от Рудолф Чапек, ученик на Верефкин и Явленски. Въпреки че знаел за книгата и двете писмени произведения се препокриват в големи степени Кандински не я цитира. Половин година по-късно, в Май месец на 1912 година излиза алманаха “Синият Ездач”.Планираните последователни книги не се публикуват за сметка на това през 1914 излиза второ издание с нов предговор от Франц Марк.Събраните мисли в тази книга са с основно значение за по-нататъшното развитие на абстрактното изкуство.

1912 Кандински прави дизайна на флакон за най-старата фабрика за парфюми в света Йохан Мария Фарина в Кьолн.

Следва..