Драган  Цанков – политик, книжовник и строител на съвременна България

Драган Цанков – политик, книжовник и строител на съвременна България

Публикувано от:

Драган Цанков е български политик, книжовник, църковен деятел, почетен председател на българското книжовно дружество, ярка личност и строител на съвременна България. Завършва Априловската гимназия в гр. Габрово, учи в Одеската семинария и в гимназията в гр. Киев, след това във Виена. Там през 1852г. издава Българска граматика на немски език. След Априлското въстание заедно с Марко Балабанов посещава редица европейски столици – Лондон, Париж, Виена, Рим, Петербург, където пледират в полза на българските национални интереси.

По време на руско-турската война е в българското опълчение, а след сключване на мирния договор е вицегубернатор на гр. Свищов, а после  на гр. В.Търново. Осем пъти е бил народен представител, два пъти Министър председател и един мандат Председател на Народното събрание.

Според Драган Цанков националните приоритети са три: конституционализмът, вярата и славянството начело с Русия.

Национално Движение Русофили и Международна Славянска Община „Перун 2000” на 27 февруари 2014 г. откриха паметна плоча на Драган Цанков на едноимения булевард в София.

Автор: Георги Николов