Геноцидът като стратегия на нацизма. Уроците на Великата отечествена война.